Türkiye İstatistik Kurumu, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2019

 
Sayı: 30869

09 Eylül 2019

Saat: 10:00

 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2019
Teknik bilgi için: Dr. Cem BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 10Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: cembas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr