Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2019

 
Sayı: 30637

04 Ekim 2019

Saat: 10:00

 

Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2019
Teknik bilgi için: Hasan İlhan MURATBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 99Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: ilhan.murat@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr