Türkiye İstatistik Kurumu, Perakende Satış Endeksleri, Aralık 2017

 
Sayı: 27856

08 Şubat 2018

Saat: 10:00

 

Perakende Satış Endeksleri, Aralık 2017
Teknik bilgi için: Şeyda ŞATIR EGEMENBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 28Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: seyda.satir@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr