Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2016

 
Sayı: 27817

11 Eylül 2017

Saat: 10:00

 

Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2016
Teknik bilgi için: Ahmet Kürşad DOSDOĞRUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 0 05 39Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ahmet.dosdogru@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr