Türkiye İstatistik Kurumu, Konut Satış İstatistikleri, Kasım 2018

 
Sayı: 27804

20 Aralık 2018

Saat: 10:00

 

Konut Satış İstatistikleri, Kasım 2018
Teknik bilgi için: Dr. Cem BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 10Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: cembas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr