Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat Maliyet Endeksi, Temmuz 2018

 
Sayı: 27749

24 Eylül 2018

Saat: 10:00

 

İnşaat Maliyet Endeksi, Temmuz 2018
Teknik bilgi için: Murat TarhanBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 20Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: murat.tarhan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr