Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2018

 
Sayı: 27724

20 Haziran 2018

Saat: 10:00

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2018
Teknik bilgi için: Murat Tarhan-Ebru Ünal Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 36Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: murat.tarhan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr