Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2018

 
Sayı: 27647

02 Temmuz 2018

Saat: 10:00

 

Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2018
Teknik bilgi için: Hasan İlhan MURATBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 03 82Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ilhan.murat@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr