Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2017

 
Sayı: 27639

02 Ocak 2018

Saat: 10:00

 

Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2017
Teknik bilgi için: Hasan İlhan MURATBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 03 82Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ilhan.murat@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr