Türkiye İstatistik Kurumu, Kültürel İstihdam, 2017

 
Sayı: 27603

22 Haziran 2018

Saat: 10:00

 

Kültürel İstihdam, 2017
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 29Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: bora.boranlioglu@ tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr