Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2017

 
Sayı: 27594

06 Mart 2018

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Kadın, 2017
Teknik bilgi için: Evrim SULTANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 21Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: evrim.sultan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr