Türkiye İstatistik Kurumu, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2004-2014

 
Sayı: 24920

12 Aralık 2016

Saat: 10:00

 

İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2004-2014
Bilgi için: Ahmet Kürşad DOSDOĞRU

Telefon: +90 312 410 05 39

e.posta: ahmet.dosdogru@tuik.gov.tr