Türkiye İstatistik Kurumu, Yenilik Araştırması, 2016

 
Sayı: 24864

05 Aralık 2017

Saat: 10:00

 

Yenilik Araştırması, 2016
Teknik bilgi için: Ayhan DOĞANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 12Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr