Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2017

 
Sayı: 24829

29 Eylül 2017

Saat: 10:00

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2017
Teknik bilgi için: Eyüp Mehmet DİNÇBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 35Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmet.dinc@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr