Türkiye İstatistik Kurumu, Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2016

 
Sayı: 24820

23 Ağustos 2017

Saat: 10:00

 

Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2016
Teknik bilgi için: Gülçin GÜLTEKİN TÜRKÜCÜBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 44Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: gulcingultekin@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr