Türkiye İstatistik Kurumu, Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2017

 
Sayı: 24817

21 Nisan 2017

Saat: 10:00

 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2017
Teknik bilgi için: Abdullah YÜKSEL-İsa KAYMAK Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 02Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: abdullah.yuksel@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr