Türkiye İstatistik Kurumu, Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2017

 
Sayı: 24801

24 Ekim 2017

Saat: 10:00

 

Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2017
Teknik bilgi için: Dr. Cem BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 06Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: cembas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr