Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2017

 
Sayı: 24760

20 Eylül 2017

Saat: 10:00

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2017
Teknik bilgi için: Abdullah Yüksel-Eylül Polat Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 36Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: abdullah.yuksel@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr