Türkiye İstatistik Kurumu, Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Haziran, 2017

 
Sayı: 24722

22 Ağustos 2017

Saat: 10:00

 

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Haziran, 2017
Teknik bilgi için: Alp ERDEM- Aydın UZBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 37Telefon: + 90 312 410 02 44
e.posta: alperdem@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr