Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret ve Hizmet Endeksleri, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017

 
Sayı: 24698

25 Ağustos 2017

Saat: 10:00

 

Ticaret ve Hizmet Endeksleri, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017
Teknik bilgi için: Alp ERDEM-Cengiz ÖZKANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 03Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: alperdem@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr