Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür Ekonomisi, 2016

 
Sayı: 24693

07 Aralık 2017

Saat: 10:00

 

Kültür Ekonomisi, 2016
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 29Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: bora.boranlioglu@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr