Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Yurt İçi Turizm, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017

 
Sayı: 24610

07 Kasım 2017

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Yurt İçi Turizm, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017
Teknik bilgi için: Emel URALBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 17Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: emel.ural @tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr