Türkiye İstatistik Kurumu, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2017

 
Sayı: 24569

11 Aralık 2017

Saat: 10:00

 

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2017
Teknik bilgi için: Mehmet ILGARBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 10Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmet.ilgar@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr