Türkiye İstatistik Kurumu, Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017

 
Sayı: 24568

11 Eylül 2017

Saat: 10:00

 

Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017
Teknik bilgi için: Mehmet ILGARBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 10Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmet.ilgar@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr