Türkiye İstatistik Kurumu, Konut Satış İstatistikleri, Mart 2015

 
Sayı: 18554

24 Nisan 2015

Saat: 10:00

 

Konut Satış İstatistikleri, Mart 2015
Bilgi icin: Dr. Cem BAŞ

Telefon: +90 312 410 05 06

e.posta: cembas@tuik.gov.tr