Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ekim 2013

 
Sayı: 16003
15 Ocak 2014
10:00
 

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ekim 2013
Bilgi icin: Murat KARAKAŞ
Telefon: +90 312 410 06 11
e.posta: muratkarakas@tuik.gov.tr