Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2012

 
Sayı: 13594
23 Eylül 2013
10:00
 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2012
Bilgi icin: Güllü ÇALIK
Telefon: +90 312 410 06 05
e.posta: gullu.calik@tuik.gov.tr