Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2012

 
Sayı: 13445
26 Şubat 2013
10:00
 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2012
Bilgi icin: Dilek GÜDER
Telefon: +90 312 410 06 24
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tr